Głód na świecie.

Fakty dotyczące zjawiska głodu na świecie.

Kto karmi głodnego, krzepi własną duszę: tak mówi mądrość.

Fryderyk Nietzsche